Asbestverbod van de baan

Er komt geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 4 juni het wetsvoorstel van het kabinet waarin asbest als dakbedekking verboden wordt, verworpen. Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met het verbod. De Eerste Kamerleden vinden dat...

Lees meer

Salderingsregeling zonnepanelen tot 2023

Goed nieuws. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt nog niet afgeschaft maar voortgezet tot 1 januari 2023. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen tot die tijd de opgewekte stroom mogen blijven salderen met de verbruikte stroom. Deze regeling is...

Lees meer

Zó financieren we die flat niet …

Steeds vaker kijken geldverstrekkers kritisch naar de reserveringen van de VvE. Wat speelt daar en hoe voorkomt u problemen voor de (ver)koper? Verplichte spaarpot. De wet verplicht Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) om geld te reserveren voor groot onderhoud. Zij...

Lees meer

Beleidsregels voor subsidie monumenten

Van fiscale aftrek naar subsidieregeling. Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Hierbij is de fiscale aftrekpost voor monumenten omgezet in een subsidieregeling. Beleidsregels. Onlangs zijn de beleidsregels...

Lees meer