fbpx

Onlangs is besloten om de salderingsregeling voor zonnepanelen te behouden tot 2023 en deze vervolgens tot 2031 af te bouwen. Hoe zit dat?

Salderingsregeling zonnepanelen. Per kWh elektriciteit betaalt u als verbruiker ongeveer € 0,23. De elektriciteit zelf kost ongeveer ‘slechts’ € 0,07. De overige € 0,16 ziet op belastingheffing, namelijk de energiebelasting, de zogenoemde ‘opslag duurzame energie’ en de btw. Om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken, heeft men destijds de salderingsregeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt simpel gezegd het volgende in. Met zonnepanelen wekt u elektriciteit op. Overdag heeft u niet al deze elektriciteit nodig. Dit overschot aan elektriciteit levert u daarom terug aan uw energieleverancier. De wetgever heeft bepaald dat u de teruggeleverde elektriciteit kunt verrekenen met de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt van het net. Dit betekent concreet dat u over de hoeveelheid opgewekte elektriciteit geen belasting betaalt. Dit scheelt dus ongeveer € 0,16 per kWh. Grosso modo betekent dit dat u binnen zeven jaar de aanschaf van zonnepanelen heeft terugverdiend. Ter vergelijking, zonder de salderingsregeling is de terugverdientijd 21 jaar.

Geleidelijk afgeschaft. Ondanks de Europese Klimaatdoelstellingen wil het kabinet af van de salderingsregeling. Onlangs is aangekondigd dat de salderingsregeling in ieder geval tot 2023 blijft bestaan. Daarna wordt deze regeling stapsgewijs versoberd en bestaat deze regeling per 1 januari 2031 niet meer. Let op 1.  Gevolg is dat de investering in zonnepanelen stukken minder aantrekkelijk wordt. Weliswaar zegt men dat u nog altijd een vergoeding zult krijgen van de energieleverancier (van een paar cent per kWh), maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. De terugverdientijd zal dus in feite stapsgewijs verlengd worden. Het is nog niet duidelijk in welke mate de regeling zal worden afgebouwd. Eind 2019 wordt hierover meer duidelijkheid gegeven. Let op 2.  Daarnaast wil de Belastingdienst meer grip krijgen over de hoeveelheid aan teruggeleverde elektriciteit. Per 2023 wordt het daarom verplicht om een meter met minimaal een dubbel telwerk te installeren. Let op 3. Door deze verandering wordt het aantrekkelijker om de opgewekte energie die niet direct nodig is ergens op te slaan in plaats van terug te leveren.

Mocht u willen investeren in zonnepanelen, houd er dan rekening mee dat de terugverdientijd door de afbouw van de salderingsregeling een stuk langer wordt.