fbpx

Van fiscale aftrek naar subsidieregeling. Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Hierbij is de fiscale aftrekpost voor monumenten omgezet in een subsidieregeling.

Beleidsregels. Onlangs zijn de beleidsregels voor de subsidie bekendgemaakt. De subsidie bedraagt 38% van de instandhoudingskosten, bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering, en kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie.

Aanvraag. De subsidieaanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Er is een nieuwe subsidieregeling voor de kosten die particuliere eigenaren maken voor de instandhouding van een rijksmonument met een woonfunctie. Meer informatie vindt u op www.monumenten.nl

Bron: Tipsenadvies-vastgoed.nl